TESTRESULTAT

Rubrik

Vi har nu varit med om tre tester där vi varit bästa rödfärg . Första gången var 1953 andra 1983 på Statens Provningsanstalt där man gjorde ett hållbarhetsprov under 500 tim ,vår färg hade samma resultat vid 500 tim som övriga hade vid 100 tim ,vid 250 tim har deras färg löst upp sig .Båda testerna till vår fördel med stor skillnad.

 

Test 3 :   är FOLKSAM testen 2012 .