TESTRESULTAT

Vi har nu varit med om tre tester där vi varit bästa rödfärg . Första gången var 1953 andra 1983 på Statens Provningsanstalt där man gjorde ett hållbarhetsprov under 500 tim ,vår färg hade samma resultat vid 500 tim som övriga hade vid 100 tim , vid 250 tim har deras färg löst upp sig. Båda testerna till vår fördel med stor skillnad.

Det tredje testet som vi överträffade andra välkända rödfärg var Folksams färgtest - 4 år 2012.
Den fullständiga rapporten kan laddas ner här

 

1983 - Statens Provningsanstalt
2012 - Folksam