Rödfärgspulver för hand eller sprutmålning

Glor-Isol har under de senaste åren genomfört sprutmålning i Skåne. År 2016 kontrollerade vi byggnaderna vi målade och det visade sig att på de flesta byggnader var färgen fortfarande bra efter 17 år. Det kan inte vara bra för en målare, men det är mycket bra för ägarna.

Vi tror på miljövänlig gammaldags kvalitet i modern tid.

På 1940-1960-talet såldes pulvret redan i lådor av Lantmännen i hela Sverige och Norge och var väl avsett för jordbruk.

I vår webbshop säljer vi den ursprungliga Glor-Isol kvalitetsfärgen som ett pulver som du helt enkelt blandar med vatten och linolja för att få exakt den mängd original Glor-Isol-färg du behöver.
Återstående pulver kan lagras torrt i flera år. Även om det tar mer än 20 år att måla om!

I motsats till andra kända slamfärger är Glor-Isol inte en röd färg förorenad med t.ex. blyföreningar. Bara för att det inte behövs och för att vi bryr oss om din, dina barns och dina husdjurs framtid.

För närvarande säljer vi Glor-Isol i rött eller svart färgpulver. Annan färg på begäran.